2η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για τη Δράση 4.3.1. - Εγγειοβελτιωτικά έργα - Έχει λήξει.

Έχει λήξει.
Νέα Ημερομηνία Λήξης Yποβολής: 
28/08/2020
Γεωγραφική εμβέλεια / προσδιορισμός: 
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Δικαιούχος/-οι: 
Δημόσιοι Φορείς
Μέτρο: 
  • Μέτρα για Δημόσια Έργα
  • Μέτρο 4 - Επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις
  • Υπομέτρο 4.3 - Στήριξη σε υποδομές
  • Δράση 4.3.1 - Εγγειοβελτιωτικά έργα
Ημερομηνία έναρξης: 
01/06/2020
Ημερομηνία λήξης: 
17/07/2020