2η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Υπομέτρου 6.1- Νέοι Αγρότες - Έχει λήξει.

Έχει λήξει.
Γεωγραφική εμβέλεια / προσδιορισμός: 
ΑΤΤΙΚΗ
ΗΠΕΙΡΟΣ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ
Δικαιούχος/-οι: 
Αγρότης
Φυσικό πρόσωπο
Νομικό Πρόσωπο
Μέτρο: 
  • Επενδυτικά / Επιχειρηματικά
  • Μέτρο 6 - Εκκίνηση επιχείρησης
  • Υπομέτρο 6.1 - Εγκατάσταση νέων Γεωργών
Ημερομηνία έναρξης: 
15/03/2018
Ημερομηνία λήξης: 
16/04/2018