2η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Υπομέτρου 19.2 για παρεμβάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα του Οργανισμού Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. (ΟΑΣΕ Α.Α.Ε.) - Έχει λήξει.

Η Ομάδα Τοπικής Δράσης (Ο.Τ.Δ.) Οργανισμός Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας ΑΑΕ ΟΤΑ καλεί τους ενδιαφερόμενους (υποψήφιους δικαιούχους) να υποβάλλουν προτάσεις για ιδιωτικού χαρακτήρα πράξεις, στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ), LEADER/CLLD» που υλοποιείται από τον ΟΑΣΑ ΑΑΕ Ο.Τ.Α., στο πλαίσιο του ΜΕΤΡΟΥ 19: «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων» (ΤΑΠΤοΚ) του ΠΑΑ 2014-2020.

Έχει λήξει.
Γεωγραφική εμβέλεια / προσδιορισμός: 
Οργανισμός Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. (ΟΑΣΕ Α.Α.Ε.)
Δικαιούχος/-οι: 
Αγρότης
Φυσικό πρόσωπο
Νομικό Πρόσωπο
Μέτρο: 
  • LEADER / CLLD
  • Υπομέτρο 19.2 - Υλοποίησης δράσεων (CLLD/LEADER)
  • Υπομέτρο 19.2 - Έργα Ιδιωτικού Χαρακτήρα
Ημερομηνία έναρξης: 
30/07/2020
Ημερομηνία λήξης: 
30/09/2020
Βιβλιοθήκη: