2η Πρόσκληση Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα LEADER/CLLD – Αναπτυξιακή Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ (Τ.Π. Νομού Ηρακλείου) - Έχει λήξει.

Έχει λήξει.
Γεωγραφική εμβέλεια / προσδιορισμός: 
Αναπτυξιακή Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ
Δικαιούχος/-οι: 
Αγρότης
Φυσικό πρόσωπο
Νομικό Πρόσωπο
Μέτρο: 
  • LEADER / CLLD
  • Υπομέτρο 19.2 - Υλοποίησης δράσεων (CLLD/LEADER)
  • Υπομέτρο 19.2 - Έργα Ιδιωτικού Χαρακτήρα
Συνημμένα: 
Ημερομηνία έναρξης: 
12/04/2023
Ημερομηνία λήξης: 
16/06/2023