2η Πρόσκληση Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα LEADER/CLLD – Αναπτυξιακή Λασιθίου ΑΑΕ ΟΤΑ - Έχει λήξει.

Έχει λήξει.
Γεωγραφική εμβέλεια / προσδιορισμός: 
Αναπτυξιακή Λασιθίου Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α.
Δικαιούχος/-οι: 
Φυσικό πρόσωπο
Νομικό Πρόσωπο
Δημόσιοι Φορείς
Μέτρο: 
  • LEADER / CLLD
  • Υπομέτρο 19.2 - Υλοποίησης δράσεων (CLLD/LEADER)
  • Υπομέτρο 19.2 - Έργα Ιδιωτικού Χαρακτήρα
Ημερομηνία έναρξης: 
24/05/2023
Ημερομηνία λήξης: 
31/07/2023