2η Πρόσκληση Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα LEADER/CLLD - ΟΤΔ «ΑΝΚΙ-ΚΙΛΚΙΣ» - Έχει λήξει.

Υποδράσεις 19.2.2.6, 19.2.3.1, 19.2.3.3, 19.2.3.4, 19.2.3.5, 19.2.6.2.

Η Ομάδα Τοπικής Δράσης (Ο.Τ.Δ.) Αναπτυξιακή Κιλκίς ΑΑΕ ΟΤΑ καλεί τους ενδιαφερόμενους (υποψήφιους δικαιούχους) να υποβάλλουν προτάσεις για πράξεις ιδιωτικού χαρακτήρα, στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ), LEADER/CLLD» στο πλαίσιο του Μέτρου 19: «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων» (ΤΑΠΤοΚ) του ΠΑΑ 2014-2020 για τις υποδράσεις 19.2.2.6, 19.2.3.1, 19.2.3.3, 19.2.3.4, 19.2.3.5, 19.2.6.2.

Έχει λήξει.
Γεωγραφική εμβέλεια / προσδιορισμός: 
Αναπτυξιακή Κιλκίς Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. (ΑΝ.ΚΙ. Α.Ε.)
Δικαιούχος/-οι: 
Αγρότης
Φυσικό πρόσωπο
Νομικό Πρόσωπο
Μέτρο: 
  • LEADER / CLLD
  • Υπομέτρο 19.2 - Υλοποίησης δράσεων (CLLD/LEADER)
  • Υπομέτρο 19.2 - Έργα Ιδιωτικού Χαρακτήρα
Συνημμένα: 
Ημερομηνία έναρξης: 
31/05/2023
Ημερομηνία λήξης: 
30/08/2023