2η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων Δημοσίου Χαρακτήρα για τις υποδράσεις 19.2.4.1, 19.2.4.2 Αιτωλικής Αναπτυξιακής Α.Ε. ΟΤΑ - Έχει λήξει.

Έχει λήξει.
Γεωγραφική εμβέλεια / προσδιορισμός: 
Αιτωλική Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α. (ΑΙΤΩΛΙΑ Α.Ε.)
Δικαιούχος/-οι: 
Δημόσιοι Φορείς
Μέτρο: 
  • LEADER / CLLD
  • Υπομέτρο 19.2 - Υλοποίησης δράσεων (CLLD/LEADER)
  • Υπομέτρο 19.2 - Έργα Δημόσιου Χαρακτήρα
Ημερομηνία έναρξης: 
07/04/2023
Ημερομηνία λήξης: 
09/06/2023