Εκτυπώσιμη μορφή
11
Ιουν
2020

2η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης της 1ης Πρόσκλησης του Μέτρου 16.1 - 16.2- Δράση 1 για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας