Μήνυμα σφάλματος

Notice: Undefined index: #items στην paa_preprocess_page() (γραμμή 247 του /var/www/html/sites/all/modules/paa/paa.module).

3η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Μέτρου 11 ‘Βιολογικές Καλλιέργειες’ του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 - Έχει λήξει.

Έχει λήξει.
Νέα Ημερομηνία Λήξης Yποβολής: 
28/03/2019
Γεωγραφική εμβέλεια / προσδιορισμός: 
ΟΛΗ Η ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ
Δικαιούχος/-οι: 
Αγρότης
Φυσικό πρόσωπο
Νομικό Πρόσωπο
Δημόσιοι Φορείς
Συλλογικοί φορείς
Μέτρο: 
  • Αγροπεριβαλλοντικά Μέτρα
  • Μέτρο 11 − Βιολογική γεωργία
  • Υπομέτρο 11.1 - Μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές
  • Δράση 11.1.1 - Μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές (γεωργία)
Ημερομηνία έναρξης: 
19/02/2019
Ημερομηνία λήξης: 
21/03/2019