Εκτυπώσιμη μορφή
30
Ιουλ
2019

3η τροποποίηση της 1ης Πρόσκλησης Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα LEADER/CLLD - ΟΤΔ Αναπτυξιακή Καβάλας - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.

Ημερομηνία έναρξης πρόσκλησης: 
Τετάρτη, Απρίλιος 10, 2019
Ημερομηνία λήξης πρόσκλησης: 
Παρασκευή, Σεπτέμβριος 20, 2019