30
Ιουλ
2019

3η τροποποίηση της 1ης Πρόσκλησης Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα LEADER/CLLD ΟΤΔ Αναπτυξιακή Ευβοίας ΑΕ

Ημερομηνία έναρξης εκδήλωσης: 
Τρίτη, Ιούλιος 30, 2019
Ημερομηνία λήξης εκδήλωσης: 
Τρίτη, Ιούλιος 30, 2019