3η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Δράση 10.01.8- Κομφούζιο - Έχει λήξει.

Στο πλαίσιο της 3ης Πρόσκλησης της γεωργοπεριβαλλοντικής-κλιματικής δράσης 10.1.8, οι δικαιούχοι ενισχύονται προκειμένου να  εφαρμόσουν τη μέθοδο της σεξουαλικής σύγχυσης/παρεμπόδισης σύζευξης των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ), φιλοπεριβαλλοντική μέθοδο φυτοπροστασίας που βασίζεται στη χρήση φερομονών φύλου για την αντιμετώπιση των εντόμων καρπόκαψα, ανάρσια και φυλλοδέτη στην περίπτωση της ροδακινιάς, νεκταρινιάς και βερικοκιάς, του εντόμου καρπόκαψα της μηλιάς στην περίπτωση της μηλιάς, της αχλαδιάς και κυδωνιάς, του εντόμου καρπόκαψα της δαμασκηνιάς στην περίπτωση της δαμασκηνιάς και του εντόμου ευδεμίδα στην περίπτωση του αμπελιού, τα οποία αποτελούν εχθρούς-στόχους των επιλέξιμων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης καλλιεργειών. Επιλέξιμες στο πλαίσιο της Πρόσκλησης είναι οι καλλιέργειες της ροδακινιάς, της νεκταρινιάς, της βερικοκιάς, της μηλιάς, της αχλαδιάς, της κυδωνιάς, της δαμασκηνιάς και του αμπελιού (οινοποιήσιμο, επιτραπέζιο, σταφίδα). Οι δεσμεύσεις των δικαιούχων της 3ης Πρόσκλησης της δράσης είναι πενταετούς (5) διάρκειας, εκκινούν την 1η Απριλίου 2020 και λήγουν την 31η Μαρτίου 2025. 

Έχει λήξει.
Γεωγραφική εμβέλεια / προσδιορισμός: 
ΟΛΗ Η ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ
Δικαιούχος/-οι: 
Αγρότης
Φυσικό πρόσωπο
Νομικό Πρόσωπο
Συλλογικοί φορείς
Μέτρο: 
  • Αγροπεριβαλλοντικά Μέτρα
  • Μέτρο 10 - Γεωργο-περιβαλλοντικές δράσεις
  • Υπομέτρο 10.1 − Γεωργο-περιβαλλοντικές και κλιματικές δεσμεύσεις
  • Δράση 10.1.8 – COMFUZIO (Σεξουαλική σύγχυση μικρολεπιδοπτέρων)
Ημερομηνία έναρξης: 
30/07/2020
Ημερομηνία λήξης: 
07/09/2020