3η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Δράση 1.1.1- Κατάρτιση - Έχει λήξει.

Έχει λήξει.
Γεωγραφική εμβέλεια / προσδιορισμός: 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΚΡΗΤΗ
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ
Δικαιούχος/-οι: 
Δημόσιοι Φορείς
Συλλογικοί φορείς
Μέτρο: 
  • Μέτρα για κατάρτιση, συμβουλές και συνεργασίες
  • Μέτρο 1 - Μεταφορά γνώσεων-Ενημέρωση
  • Υπομέτρο 1.1 - Κατάρτιση-απόκτηση δεξιοτήτων
  • Δράση 1.1.1 - Κατάρτιση για νέους γεωργούς
Συνημμένα: 
Ημερομηνία έναρξης: 
23/11/2018
Ημερομηνία λήξης: 
13/12/2018