4η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Δράση 11.2.2 του Μέτρου 11 - Βιολογική Κτηνοτροφία - Έχει λήξει.

Έχει λήξει.
Νέα Ημερομηνία Λήξης Yποβολής: 
17/05/2019
Γεωγραφική εμβέλεια / προσδιορισμός: 
ΟΛΗ Η ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ
Δικαιούχος/-οι: 
Φυσικό πρόσωπο
Νομικό Πρόσωπο
Δημόσιοι Φορείς
Μέτρο: 
  • Αγροπεριβαλλοντικά Μέτρα
  • Μέτρο 11 − Βιολογική γεωργία
  • Υπομέτρο 11.2 - Διατήρηση βιολογικών πρακτικών
  • Δράση 11.2.2 - Διατήρηση βιολογικών πρακτικών (κτηνοτροφία)
Ημερομηνία έναρξης: 
11/04/2019
Ημερομηνία λήξης: 
17/05/2019