Ανάρτηση αποτελεσμάτων / Απόφαση Ένταξης δικαιούχων της 1ης Πρόσκλησης για την Περιφέρεια Β. Αιγαίου του Υπομέτρου 2.1-Συμβουλευτικές υπηρεσίες