Ανάρτηση αποτελεσμάτων / Απόφαση Ένταξης δικαιούχων της 3ης Πρόσκλησης στην Περιφέρεια Αττικής για το Υπομέτρο 6.1- Νέοι Αγρότες

Ημερομηνία Τελευταίας Επικαιροποίησης: 
Τρίτη, Νοέμβριος 15, 2022
Γεωγραφική εμβέλεια / προσδιορισμός: 
Φορέας: