Ανάρτηση αποτελεσμάτων διοικητικού ελέγχου αιτήσεων στήριξης υπο-Μέτρου 2.1 για την περιφέρεια Δ.Μακεδονίας