Ανάρτηση προσωρινών αποτελεσμάτων διοικητικού ελέγχου αιτήσεων στήριξης υπο-Μέτρου 2.1 του ΠΑΑ 2014-2020 - Δ. Μακεδονία