03
Νοε
2020

Αποφάσεις Ένταξης δικαιούχων (Υποδράσεις 19.2.4.1 και 19.2.4.5) της 1ης Πρόσκλησης Δημοσίου Χαρακτήρα για την ΟΤΔ Οργανισμός Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας (Ο.Α.Σ.Ε.) Α.Α.Ε.- (LEADER / CLLD)