Εκτυπώσιμη μορφή
29
Απρ
2020

Απόφαση έγκρισης επικαιροποιημένων Πινάκων Αποτελεσμάτων Διοικητικού Ελέγχου μετά τις ενδικοφανείς προσφυγές της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας