Απόφαση Ένταξης δικαιούχων της 1ης Πρόσκλησης Δημοσίου Χαρακτήρα για την ΟΤΔ "ΦΩΚΙΚΗ" - (LEADER / CLLD)

Ημερομηνία Τελευταίας Επικαιροποίησης: 
Παρασκευή, Νοέμβριος 13, 2020
Γεωγραφική εμβέλεια / προσδιορισμός: 
Φορέας: