Απόφαση Ένταξης δικαιούχων της 1ης Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Υπομέτρου 7.1

Description: 

Απόφαση Ένταξης δικαιούχων της 1η Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Υπομέτρο 7.1 «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ»

Φορέας: