Απόφαση Ένταξης Δικαιούχων της 1ης Πρόσκλησης Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα για την ΟΤΔ Αναπτυξιακή Φωκική ΑΕ-ΑΑΕ ΟΤΑ - LEADER/CLLD

Ημερομηνία Τελευταίας Επικαιροποίησης: 
Πέμπτη, Οκτώβριος 22, 2020
Γεωγραφική εμβέλεια / προσδιορισμός: 
Φορέας: