Απόφαση Ένταξης Δικαιούχων της 1ης Πρόσκλησης Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα για την ΟΤΔ Κοινοπραξία Αναπτυξιακής Ευβοίας Α.Ε. & Οργανισμός Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας Α.Α.Ε. ΟΤΑ - LEADER/CLLD

Ημερομηνία Τελευταίας Επικαιροποίησης: 
Παρασκευή, Νοέμβριος 13, 2020
Φορέας: 
Εντάξεις Αρχείο: