Απόφαση Ένταξης δικαιούχων της 1ης Πρόσκλησης Κεντρικής Μακεδονίας για το Υπομέτρο 6.1- (Νέοι Αγρότες)