Απόφαση Ένταξης δικαιούχων της 1ης Πρόσκλησης Στερεάς Ελλάδας για το Υπομέτρο 6.1- (Νέοι Αγρότες)