Απόφαση ένταξης δικαιούχων της 1ης Πρόσκλησης της Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για το Υπομέτρο 6.3