Απόφαση ένταξης δικαιούχων της 1ης Πρόσκλησης της Περιφέρειας Αττικής για το Υπομέτρο 6.3