Απόφαση ένταξης δικαιούχων της 1ης πρόσκλησης της περιφέρειας Αττικής για το υπομέτρο 6.3