Απόφαση ένταξης δικαιούχων της 1ης Πρόσκλησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το Υπομέτρο 6.3