Απόφαση ένταξης δικαιούχων της 1ης πρόσκλησης της περιφέρειας Ιονίων Νήσων για το υπομέτρο 6.3