Απόφαση ένταξης δικαιούχων της 1ης Πρόσκλησης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για το Υπομέτρο 6.3