Απόφαση ένταξης δικαιούχων της 1ης πρόσκλησης της περιφέρειας Ηπείρου για το υπομέτρο 6.3