Απόφαση ένταξης δικαιούχων της 1ης Πρόσκλησης της Περιφέρειας Κρήτης για το Υπομέτρο 6.3