Απόφαση ένταξης δικαιούχων της 1ης πρόσκλησης της περιφέρειας Κρήτης για το υπομέτρο 6.3