Απόφαση ένταξης δικαιούχων της 1ης Πρόσκλησης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το Υπομέτρο 6.3