Απόφαση ένταξης δικαιούχων της 1ης Πρόσκλησης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για το Υπομέτρο 6.3