Απόφαση ένταξης δικαιούχων της 1ης Πρόσκλησης της Περιφέρειας Θεσσαλίας για το Υπομέτρο 6.3