Απόφαση ένταξης δικαιούχων της 1ης Πρόσκλησης της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για το Υπομέτρο 6.3