Απόφαση Ένταξης δικαιούχων της 1ης Πρόσκλησης Βόρειου Αιγαίου για το Υπομέτρο 6.1- (Νέοι Αγρότες)