Απόφαση Ένταξης δικαιούχων της 2ης Πρόσκλησης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για τη Δράση 4.3.4- Πρόσβαση σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις