Απόφαση Ένταξης δικαιούχων της 2ης Πρόσκλησης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για τη Δράση 4.3.4 - Πρόσβαση σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις