Απόφαση Ένταξης δικαιούχων της 2ης Πρόσκλησης Ιονίων Νήσων για το Υπομέτρο 6.1- (Νέοι Αγρότες)