Εκτυπώσιμη μορφή
30
Ιουν
2020

Απόφαση ένταξης δικαιούχων της πρόσκλησης Δημοσίου Χαρακτήρα για την ΟΤΔ "Αναπτυξιακή Φθιώτιδας ΑΕ ΟΤΑ." για την υποδράση 19.2.4.5