30
Ιουν
2020

Απόφαση Ένταξης δικαιούχων της Πρόσκλησης Δημοσίου Χαρακτήρα για την ΟΤΔ "Αναπτυξιακή Φθιώτιδας ΑΕ ΟΤΑ." για την Υποδράση 19.2.4.5