Απόφαση ένταξης δικαιούχων της πρόσκλησης Δημοσίου Χαρακτήρα για την ΟΤΔ «ΑΝΕΔ-ΔΡΑΜΑ» - (LEADER / CLLD)

Ημερομηνία Τελευταίας Επικαιροποίησης: 
Παρασκευή, Δεκέμβριος 20, 2019
Γεωγραφική εμβέλεια / προσδιορισμός: 
Φορέας: