Απόφαση Ένταξης/Έγκριση Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης των υποβληθεισών αιτήσεων στην 1η Πρόσκληση του Μέτρου 9 (Ομάδες Παραγωγών)

Ημερομηνία Τελευταίας Επικαιροποίησης: 
Τρίτη, Οκτώβριος 26, 2021
Γεωγραφική εμβέλεια / προσδιορισμός: 
Φορέας: 
Εντάξεις Αρχείο: