Απόφαση Ένταξης/Έγκριση Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης των υποβληθεισών αιτήσεων στην 1η Πρόσκληση του Μέτρου 9 (Ομάδες Παραγωγών)

Ημερομηνία Τελευταίας Επικαιροποίησης: 
Δευτέρα, Δεκέμβριος 12, 2022
Γεωγραφική εμβέλεια / προσδιορισμός: 
Φορέας: 
Εντάξεις Αρχείο: