Δράση 10.1.3 - Διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής στον αμπελώνα Θήρας

Το περιεχόμενο του ιστοτόπου ανανεώνεται διαρκώς.

Υπουργική Απόφαση του καθορισμού πλαισίου εφαρμογης την Δράσεων 10.1.1, 10.1.2, 10.1.3, 10.1.4
Εγκύκλιος ενδικοφανών προσφυγών κατά των αποτελεσμάτων του προσωρινού πίνακα κατάταξης στη Δράση 10.1.03
Σχετικά αρχεία: 
Περιφέρεια:
  • ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

Περίοδος Υποβολής: 01/10/2019 - 30/11/2019

Δικαιούχος/-οι: Αγρότης, Φυσικό πρόσωπο, Νομικό Πρόσωπο
Απόφαση Ένταξης δικαιούχων της 1ης πρόκλησης για τη δράση 10.1.03 - - Διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής στον αμπελώνα Θήρας