Δράση 10.1.4 - Μείωση της ρύπανσης του νερού

Υπουργική Απόφαση του καθορισμού πλαισίου εφαρμογης την Δράσεων 10.1.1, 10.1.2, 10.1.3, 10.1.4

10.01.01

Εγκύκλιος για την διεξαγωγή προενταξιακών ελέγχων στο πλαίσιο της Δράσης 10.1.4
Σχετικά αρχεία: 
Εγγραφο διευκρινίσεων για τον υπολογισμό ύψους ενίσχυσης για τη δέσμευση Β
Σχετικά αρχεία: 
Έγγραφο με διευκρινίσεις για την εφαρμογή της Δράσης 10.1.4 ( ερωτήσεις /απαντήσεις)
Εγγραφο διευκρινίσεων για την μηχανογραφική εφαρμογής της Δράσης 10.1.4
Σχετικά αρχεία: 
Έγγραφο διευκρινίσεων για μεταβιβάσεις, ενοικιαστήρια, πρασίνισμα, φυτικό κεφάλαιο
Σχετικά αρχεία: 
Περιφέρεια:
  • ΟΛΗ Η ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

Περίοδος Υποβολής: 15/01/2018 - 16/02/2018

Δικαιούχος/-οι: Αγρότης, Φυσικό πρόσωπο, Νομικό Πρόσωπο
Απόφαση Ένταξης δικαιούχων της 1ης προσκλησης για τη δράση 10.1.04 - Ρύπανση υδάτων
Ημερομηνία Τελευταίας Επικαιροποίησης:
22/03/2018
Περιφέρεια:
  • ΟΛΗ Η ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ