Δράση 10.1.8 - Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων

Το περιεχόμενο του ιστοτόπου ανανεώνεται διαρκώς.

Υπουργική Απόφαση (ΥΑ) καθορισμού πλαισίου εφαρμογής της Δράσης 10.1.08 - Κομφούζιο
Εγκύκλιος προδιαγραφών Ετήσιου Σχεδίου Εφαρμογής (ΕΣΕ) της Δράσης 10.1.08 - Κομφούζιο
Εγκύκλιος ΟΠΕΚΕΠΕ σχετικής με την παράταση προθεσμίας υποβολής παραστατικών πληρωμής έτους 2018 της δράσης 10.1.08 -Κομφούζιο
Εγκύκλιος αξιολόγησης ενδικοφανών προσφυγών πληρωμής της Δράσης 10.1.08 - Κομφούζιο
Σχετικά αρχεία: 
2η ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ σχετικά με την υποβολή ενδικοφανών προσφυγών πληρωμής της δράσης 10.1.08 -Κομφούζιο
Σχετικά αρχεία: 
1η Ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ σχετικά με την υποβολή ενδικοφανών προσφυγών πληρωμής της δράσης 10.1.08 -Κομφούζιο
Σχετικά αρχεία: 
2η ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ σχετικά με την υποβολή ενδικοφανών προσφυγών πληρωμής της δράσης 10.1.08 -Κομφούζιο
Σχετικά αρχεία: 
Εγγεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα (φερομόνες) ΕΤΟΥΣ 2018 ανά καλλιέργεια και εντομολογικό εχθρό - στόχο
Σχετικά αρχεία: 
Ανακοίνωση ανάρτηση οριστικού πίνακα αποτελεσμάτων της 1ης Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Δράσης 10.1.8
Xημικά (συνθετικά) εντομοκτόνα των οποίων η χρήση δεν επιτρέπεται σε οπωρώνες ενταγμένους στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης της δράσης 10.1.08 (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ) κατά την τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο 2019
Φερομονικά σκευάσματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους παραγωγούς που συμμετέχουν στην 1η & τη 2η Πρόσκληση της δράσης 10.1.08 (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ) κατά την τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο 2019.
Φερομονικά σκευάσματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο της 1ης, 2ης και 3ης Πρόσκλησης της δράσης 10.1.08 (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ) κατά την καλλιεργητική περίοδο 2020.
Xημικά (συνθετικά) εντομοκτόνα των οποίων η χρήση δεν επιτρέπεται για την αντιμετώπιση των εχθρών - στόχων των πυρηνοκάρπων (ροδακινιά, νεκταρινιά, βερικοκιά) σε οπωρώνες της 1ης και της 2ης Πρόσκλησης κατά την καλλιεργητική περίοδο 2020
Απόφαση ένταξης δικαιούχων της 1ης πρόσκλησης της Δράσης 10.1.08 - Κομφούζιο
Ημερομηνία Τελευταίας Επικαιροποίησης:
24/09/2018
Περιφέρεια:
  • ΟΛΗ Η ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ
Απόφαση ένταξης δικαιούχων της 2ης πρόσκλησης της Δράσης 10.1.08 - Κομφούζιο
Ημερομηνία Τελευταίας Επικαιροποίησης:
24/09/2018
Περιφέρεια:
  • ΟΛΗ Η ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ