Δράση 10.2.1 Γενετικοί πόροι στην κτηνοτροφία

Το περιεχόμενο του ιστοτόπου ανανεώνεται διαρκώς.

Υπουργική Απόφαση (ΥΑ) καθορισμού του πλαισίου εφαρμογής της Δράσης 10.2.1
Υπουργική Απόφαση (ΥΑ) καθορισμού των λεπτομερειών εφαρμογής, διαδικασίας πληρωμής της Δράσης 10.2.1
Περιφέρεια:
  • ΟΛΗ Η ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

Περίοδος Υποβολής: 31/01/2017 - 31/03/2017

Δικαιούχος/-οι: Αγρότης