Εκτυπώσιμη μορφή
07
Ιουλ
2020

Έγκριση αποτελεσμάτων αξιολόγησης των υποβληθεισών αιτήσεων στην 1η πρόσκληση του Μέτρου 16.1 - 16.2- Δράση 1 της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου