22
Οκτ
2020

Εγκύκλιος ΟΠΕΚΕΠΕ για υποβολή παραστατικών πληρωμής έτους 2020 από δικαιούχους της 3ης Πρόσκλησης της Δράσης 10.1.08

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 67603/20-10-2020 Εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ που αφορά στην υποβολή των παραστατικών συμμόρφωσης ειδικών διατάξεων (παραστατικά πληρωμής) για το έτος εφαρμογής 2020, εκ μέρους των δικαιούχων της 3ης Πρόσκλησης της δράσης 10.1.08 (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ), τα παραστατικά οφείλουν να έχουν εκδοθεί εντός του έτους εφαρμογής (δεσμεύσεων) και να έχουν καταχωρηθεί στο πληροφορικό σύστημα της δράσης έως και την Παρασκευή 06/11/2020. Επισημαίνεται, σε εφαρμογή του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, ότι σε περίπτωση ένταξης του δικαιούχου σε περισσότερες από μία Προσκλήσεις της δράσης 10.1.08 (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ), για κάθε Πρόσκληση απαιτούνται διαφορετικά παραστατικά.