Ένταξη σχεδίου δράσης με τίτλο «Αξιοποιούμε ΜΑΖΙ ποδηλατικό τουρισμό και πεζοπορία και τις 4 εποχές» στο Υπομέτρο 19.3