Ένταξη σχεδίου δράσης με τίτλο ««Δίκτυο Εμβληματικών Μεσογειακών Ορεινών όγκων 2 (EMBLEMATIC 2)» στο Υπομέτρο 19.3